Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
dv8
Xuất hiện:
7 Tháng chín 2011
Châm ngôn
Deviate
Giới thiệu về
You must login into Voobly to view image


33%20League%201st%20Clan%20Award.png
Trang web
Xếp hạng của Team
Deviate Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[dv8]Audi_Junior Người lập Team 7 Tháng chín 2011 29 Tháng mười một 2017 - 7:04 pm
[dv8]VanPersie_ Team Captain 1 Tháng ba 2017 17 Tháng tám 2018 - 9:16 am
[dv8]Mongolstyle Team Captain 2 Tháng bảy 2016 19 Tháng bảy 2018 - 2:07 pm
[dv8]OrangWuTang Team Captain 12 Tháng ba 2014 Hôm nay, 3:11 am
[dv8]Burberry_ Team Captain 10 Tháng mười 2017 25 Tháng mười hai 2017 - 3:11 pm
[dv8]_Vezir_ Team Captain 29 Tháng một 2018 18 Tháng tám 2018 - 10:34 am
[dv8]D2O Team Captain 10 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 7:17 pm
[dv8]Jens_ Team Captain 30 Tháng sáu 2012 26 Tháng mười một 2016 - 4:23 pm
[dv8]Chu Team Captain 5 Tháng một 2015 24 Tháng mười hai 2015 - 12:04 pm
[dv8]Auva Team Captain 23 Tháng mười hai 2013 28 Tháng hai 2014 - 3:39 am
special1 Team Captain 5 Tháng một 2015 18 Tháng tám 2018 - 2:03 am
[dv8]kUrdy Team Captain 4 Tháng bảy 2016 Hôm nay, 12:10 am
[dv8]Uniqlo Thành viên 28 Tháng mười 2017 Hôm qua, 11:59 am
[dv8]kenjr Thành viên 13 Tháng sáu 2016 13 Tháng sáu 2016 - 8:32 pm
[dv8]Amy__ Thành viên 26 Tháng mười một 2017 2 Tháng tám 2018 - 12:17 pm
__Adams__ Thành viên 25 Tháng mười một 2017 9 Tháng tám 2018 - 9:40 pm
[dv8]vxcvzbbsabasb Thành viên 16 Tháng ba 2018 Hôm qua, 10:20 am
[dv8]xMag Thành viên 26 Tháng mười một 2017 12 Tháng tám 2018 - 11:12 am
[dv8]_Mika_ Thành viên 27 Tháng hai 2017 Hôm qua, 12:59 pm
[dv8]Holmes_ Thành viên 13 Tháng năm 2018 13 Tháng tám 2018 - 10:53 pm
[dv8]dumpoi Thành viên 12 Tháng mười 2017 8 Tháng hai 2018 - 9:25 pm